Om verksamheten

Åldrar: 12–17

Boende för ensamkommande flyktingbarn är ett stödboende för ensamkommande barn och ungdomar. Boendet är bemannat dygnet runt. Personalen stödjer och hjälper ungdomarna till att bli självständiga och integrerade.